TIN TỨC
Công tác thẩm tra đã tham gia trước đây của đội ngũ kỹ sư

1. Khu văn phòng và nhà kho Nhà máy Chubu-Rika: thẩm tra thiết kế kết cấu.

2. FoscoBuilding: thẩm tra thiết kế.

3. PetrolandTower: kiểm tra tính toán lại chuyển vị ngang tường vây.

4. Petrovietnam Landmark: thẩm tra thiết kế sức chịu tải cọc.

5. The Kenton Recidences: thẩm tra thiết kế móng khối CDGH.

6. The EverRich 1: kiểm tra hệ kết cấu thép đỉnh mái.

Dự án đang thực hiện
Trung tâm văn phòng - thương mại Hải Quân


Dự án chung cư Đô Thành


Dự án Cao ốc văn phòng 90G Trần Quốc Toản


Dự án chung cư ACSA
Số lượt truy cập
Hôm nay :
13

Hôm qua :
22

Tuần này :
35

Tháng này :
550

Tổng số lượt :
51694